Látky v čaji obsažené a tělu prospěšné

Japonské zelené čaje si díky specifickému zpracovávání uchovávají oproti jiným čajům velké množství látek, které pozitivně ovlivňují lidský organismus a jež někdy souhrnně nazýváme antioxidanty. Japonský zelený čaj je na tyto látky bohatý díky tzv. spařování, jež je mnohem méně agresivní metodou zastavení oxidace lístků po sběru, než-li běžné pražení. Absolutní královnou mezi čaji je tak japonský šlehaný čaj mačča. Mačča sice má o něco méně katechinů než jiný japonský čaj senča, nicméně obsahuje mnohem více teaninu a zároveň během jeho konzumace pijeme přímo namleté lístky. V šálku šlehaného čaje proto přijímáme největší možné množství látek v čaji obsažených včetně katechinů oproti pouhému louhování lístků. Rádi bychom Vám zde proto pro lepší představu představili nejvýznamnější látky obsažené v japonském spařovaném zeleném čaji spolu s jejich účinky na naše tělo.

Katechiny

S ohledem na lidské zdraví jsou katechiny jedním z nejvýznamnějších přírodních antioxidantů vůbec. Jejich dlouhodobý příjem zajišťuje v pozdějším věku nejenom prevenci nejrůznějších kardiovaskulárních onemocnění, nýbrž i rakovinotvorných nádorů. Katechiny podporují správné zažívání a pozitivně působí na obnovu starých buněk. Díky svým blahodárným účinkům tak mohou velmi pozitivně ovlivňovat lidský organismus a tím i prodloužit jeho životaschopnost. List japonského zeleného čaje je tvořen z 20 % právě katechiny.

Teaniny

Teaniny, oproti katechinům ovliňujícím organimus jako takový, přispívají k obecné pozitivní vitalitě po stránce psychické. Teanin je látka, která stimuluje aktivitu lidského mozku spouštěním tzv. alfa vln a vyvažuje množství dopaminu a serotoninu, čímž pozitivně funguje proti stresu. Díky svým specifickým vlastnostem tak zklidňuje psychiku, avšak zároveň za syntézy s kofeinem nezpůsobuje únavu. Z japonských čajů je na teanin nejbohatší čaj gjokuro a mačča.

Kofein

Kofein, v případě čaje někdy populárně označovaný jako tein, zvyšuje mozkovou aktivitu a tedy i naši pozornost. S ohledem na menší množství v čajových lístcích než například v kávě a díky vyvažujícím účinkům teaninů však působí na tělo pouze v pozitivním světle. Toto spoluovlivňování kofeinu/teinu a teaninů představuje největší přednost konzumace čaje v rozměru krátkodobých účinků, neboť společně zklidňují psychiku a zároveň zbystřují pozornost.

Vitamín A         Vitamín B         Vitamín C         Vitamín E        Vitamín K